Villkor & sekretess

VILLKOR FÖR FRAMSTEGET

Välkommen till FramSteget. I vår webbutik säljer vi produkter och tjänster i överensstämmelse med de villkor som anges på denna sida. Läs igenom villkoren innan du använder hemsidan. Vid användning av denna webbplats accepterar du dessa villkor och bestämmelser fullt ut.

Integritetspolicy

Produkt- och tjänstepolicy:

 • Användarupplevelse: Produkter och tjänster ska ge användarna en positiv upplevelse.
 • Säkerhet: Produkter ska vara säkra för alla användare.
 • Produktdata: Produkter och tjänster ska vara korrekta och sanningsenliga.
 • Insyn och sekretess: Produkter och tjänster får inte kränka användarnas förtroende eller integritet.
 • Juridik: Produkter och tjänster måste följa lagar och regler.

1. Ditt konto
Om du använder denna webbplats är du ansvarig för att ditt användarnamn och lösenord till ditt konto används på ett korrekt sätt. Du är också ansvarig för att förhindra att obehöriga användare får tillgång till din dator och ditt konto. Du ansvarar för allt som sker på ditt konto genom ditt lösenord. Du accepterar att vidta nödvändiga åtgärder för att hålla ditt lösenord hemligt. Om du misstänker att någon annan känner till ditt lösenord, eller om ditt lösenord används av andra än dig själv, ska du meddela oss.

Kontrollera att alla de upplysningar du gett oss är korrekta och fullständiga och informera oss omgående om informationen ändras.

Om du är under 18 år kan du bara handla från FramSteget med godkännande från en förälder eller vårdnadshavare.

FramSteget förbehåller sig rätten att neka åtkomsten till hemsidan, stänga ett konto, ta bort eller ändra innehåll eller annullera beställningar utan föregående meddelande. Om vi annullerar en beställning kommer du inte att betala för den.

2. Priser och betalning
Priser i webbutiken kan utan förbehåll komma att ändras. Vid betalning med bankgiro eller Swish gäller förskottsbetalning.

3. Datasekretess
Läs igenom informationen om vår datasekretess om du vill veta mer om hur vi hanterar personuppgifter. Du kan även läsa om de regler som gäller för vår hemsida.

4. Åtkomst till webbplatsen
Vi gör vårt bästa för att hemsidan ska vara tillgänglig utan avbrott och att överföringar sker utan fel. På grund av Internets karaktär är det inte något vi kan garantera. Åtkomst till hemsidan kan ibland vara blockerad eller begränsad på grund av underhåll eller implementering av nya funktioner eller tjänster. Vi minimerar sådana avbrott eller begränsningar så mycket vi kan.

5. Tillstånd att få åtkomst till webbplatsen
FramSteget ger tillstånd till begränsad åtkomst och personlig användning av webbplatsen. Detta tillstånd ger dig dock inte tillstånd att ladda ned (med undantag av allmänna cache-funktioner) utan skriftigt tillstånd på förhand från FramSteget. Tillståndet omfattar inte vidareförsäljning eller kommersiell användning av denna webbsajt eller dess innehåll, som finns härunder och användning av produkturvalet, beskrivningar eller priser. Tillståndet omfattar inte heller användning av denna sajt eller dess innehåll för att ladda ned eller kopiera kontoinformation. Hemsidan eller delar av den får inte skickas vidare, mångfaldigas, kopieras eller på annat sätt användas i kommersiellt syfte utan att vi medgivit detta skriftligen på förhand.

6. Ditt beteende
Du får inte använda hemsidan på ett sätt som kan hindra att andra får tillgång till webbplatsen eller leder till att webbplatsen kraschar.

Du får inte använda denna webbplats:

 • I bedrägerisammanhang eller i samband med en kriminell handling eller annan förbjuden aktivitet.
 • Om du vill skicka, använda eller återanvända material, som är förbjudet, stötande, kränkande, obscent eller hotfullt – som inkräktar på copyright, varumärken, sekretessbelagd information eller andra rättigheter, eller på annat sätt skadliga för tredje part eller anstötligt, – som består av eller innehåller mjukvaruvirus, politisk information, kommersiell rådgivning, kedjebrev, mass-e-post eller spam.
 • För att orsaka obehag, olägenheter eller obefogad rädsla.

7. Upphovsrätt, juridisk förklaring och databasrättigheter
Hela hemsidans innehåll och sajtens struktur, såsom text, grafik, logos, symboler, bilder och mjukvara, tillhör FramSteget. Du får inte ladda ned och/eller återanvända delar av webbplatsens innehåll utan föregående skriftligt tillstånd från FramSteget.

8. Avtal med kunden
När du gör en beställning på vår hemsida skickar vi ett bekräftelsemejl till dig. Detta mejl bekräftar att vi tagit emot din beställning och innehåller all information om din beställning. Din beställning utgör ett önskemål från dig om att du vill köpa en viss produkt eller tjänst från oss. Köpet godkänns av oss och vi skickar varan till dig/utför tjänsten. Vi har accepterat din beställning fullt ut när vi skickat ett mejl till dig där vi bekräftar att din försändelse skickats iväg. FramSteget äger varorna tills du har betalat det fullständiga priset och FramSteget har mottagit din betalning.

9. Ändringar vad gäller tjänster eller tillägg av villkor
Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra ändringar på webbplatsen och verksamhetens policyer och villkor. Din fortsatta användning av hemsidan och de beställningar du gör lyder under de villkor och bestämmelser som gäller när du använder webbplatsen, eller när du beställer varor hos oss, om inte lagen kräver att dessa bestämmelser eller villkor ändras (då gäller även dessa ändringar för beställningar som du har gjort tidigare hos oss). Om någon av dessa bestämmelser är ogiltig eller på grund av andra orsaker inte juridiskt bindande tas de relevanta bestämmelserna bort från de övriga bestämmelserna och kan således inte påverka giltigheten eller användningen av andra bestämmelser.

10. Händelser utanför vår kontroll
FramSteget kan inte hållas ansvarigt för förseningar eller fel i utförandet av våra förpliktelser i avseende till dessa bestämmelser om förseningen eller bristen beror på något som är utanför vår kontroll. Denna bestämmelse påverkar inte dina lagliga rättigheter.

11. Friskrivningsklausul
Om du inte rättar dig efter dessa villkor, och vi inte märker detta, kommer ändå våra rättigheter att gälla om du vid ett annat tillfälle bestrider dessa bestämmelser.

12. Befogenhet och domstol
Din användning av denna webbplats, varje köp du gör från webbplatsen och de bestämmelser som gäller där, lyder under svensk lag och anses ha ägt rum i Sverige. Precis som vi accepterar du att underkasta dig de svenska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

Dessa bestämmelser påverkar inte dina lagliga rättigheter.

13. Om verksamheten
FramSteget är registrerat i Sverige.
Org nr 690715-6209.

SEKRETESSPOLICY

FramSteget tar mycket allvarligt på sina förpliktelser gentemot kunderna. Detta gäller även hur vi hanterar de upplysningar du ger oss. FramSteget förpliktigar sig till att följa gällande lagar och bestämmelser vad gäller sekretesspolicy. Denna policy beskriver hur FramSteget behandlar alla personuppgifter som samlas in på denna hemsida.

1. Hur samlar vi in personuppgifter?
Det kostar ingenting att se sig omkring och läsa på vår hemsida. Vi ber dig bara att lämna din e-postadress vid följande tillfällen:

 • Om du köper något på sidan
 • Om du kontaktar oss via mejl eller svarar på ett meddelande
 • Om du vill att FramSteget ska skicka mejl om nyheter och exklusiva erbjudanden till dig

Vi samlar bara in personuppgifter (såsom namn och adress) om du samtycker till det.

2. Hur kan vi använda informationen?
För att kunna hantera din beställning måste vi få tillgång till vissa uppgifter såsom faktureringsadress. Denna information används bara för att behandla din beställning och för din användning av webbplatsen.

Du bestämmer själv om du vill ge oss tillgång till fler personuppgifter. Vi samlar in personuppgifter för att kunna underrätta dig om nyhetsbrev till dig, nyheter och extraerbjudanden, för att besvara frågor eller svara på kommentarer från dig och för att du ska kunna registrera vissa funktioner på webbplatsen.

3. Ditt samtycke
Vi kommer att skicka nyhetsbrev till dig om du väljer denna funktion.

4. Hur gör jag för att få nyhetsbrev?
Du har alltid möjlighet att välja om du vill ha nyhetsbrev från oss eller inte.

FramStegets inställning är att en användare alltid ska kunna avbeställa nyhetsbreven som vi skickar med jämna mellanrum. Det gör du genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ner på det mejl du fått.

Om du har bett oss att inte skicka fler nyhetsbrev, men fortfarande får dem, kan det bero på att den e-postadress du försökt avbeställa inte är densamma som den vi skickar e-post till. Det vill säga att du anmält dig med en annan e-postadress än den du vill avanmäla. Kontrollera vilken adress du gett till oss och skicka ett mejl till info@framsteget.net så hjälper vi dig vidare.

5. Vem hanterar dina personuppgifter?
FramSteget administrerar och använder de personuppgifter du anger för att kunna besvara frågor från dig och förbättra och förfina vårt utbud av tjänster så att det passar dina behov.

Utöver detta kommer vi inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan utan ditt samtycke, om inte lagen kräver det, eller när du har bett om några konkreta upplysningar.

6. Användning av cookies
FramSteget använder så kallade cookies för att ge sina kunder bättre service. Detta gör vi för att förbättra kundens upplevelse av webbutiken. En cookie är en samling av data som en webbplats genom din webbläsare har på din dator och den kan hämtas fram vid ett senare tillfälle. Cookies kan bara läsas av den webbplats de kommer ifrån. Den viktigaste uppgiften för cookies är att identifiera användaren och anpassa hans/hennes vistelse på hemsidan. Cookies innehåller inga sådana upplysningar som telefonnummer, e-postadress eller andra kontaktupplysningar som andra kan använda för att kontakta dig. En cookie är en passiv fil och kan inte sprida datavirus eller andra skadliga program. Du kan ange om du vill att datorn ska ta emot cookies eller ej i dina webbläsarinställningar.

7. Länkar till andra webbplatser
Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som vi använder eller vill rekommendera. Vi tar inget ansvar för andra företags webbinnehåll eller deras sekretesspolicy. Om du besöker en annan webbplats bör du bekanta dig med den aktuella webbplatsens sekretessregler och övriga regler som gäller där.

8. Är det något mer jag bör veta?
Utöver vad som nämnts ovan lämnar FramSteget inga upplysningar till tredje man, såvida inte lagen kräver det.

GDPR (DATASKYDDSFÖRORDNINGEN)

Integritetspolicy

I Sverige kommer GDPR (General Data Protection Regulation) att ersätta Personuppgiftslagen (PUL). Syftet med Dataskyddsförordningen är att enskilda ska få större kontroll över sina personuppgifter samtidigt som företag bara behöver förhålla sig till ett regelverk när de verkar i flera EU-länder. Dataskyddsförordningen kommer att kompletteras med nationella regler.

Alla som på något sätt behandlar, det vill säga till exempel samlar in, sparar, läser, sammanställer personuppgifter bör känna till de nya reglerna och göra anpassningar därefter. Även i nya dataskyddsförordningen kommer man få behandla personuppgifter med stöd av samtycke från de registrerade.

Vad är en personuppgift?
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till person som är i livet. Om exempelvis en IP-adress kan knytas till en viss person, direkt eller indirekt, så är även IP-adressen en personuppgift.

När?
Förordningen antogs under maj 2016 och börjar gälla den 25 maj 2018.

De generella kraven på behandling av personuppgifter kommer att finnas kvar. Dessa innebär bland annat att man endast får behandla personuppgifter om det är nödvändigt för syftet, att man inte får behandla fler personuppgifter än nödvändigt och att man inte får behandla uppgifter längre än nödvändigt.

FramSteget

FramSteget (www.framsteget.net) behandlar personuppgifter i följande fall
– då konto skapas i vår webbutik
– då formulär för t ex kontakt eller offerter används
– vid prenumeration av nyhetsbrev

Konto
Nedanstående personuppgifter behandlas vid skapande av konto. Uppgifter lagras i databas hos www.framsteget.net så länge konto är aktivt. Ingen tredjepart har tillgång till dessa uppgifter.
– Namn
– Adress
– Telefon
– E-post
– Swish-nummer (valfritt)

Formulär
Alla personuppgifter som fylls i och skickas in behandlas i databas hos jungo.se. Ingen tredjepart har tillgång till dessa uppgifter.

Nyhetsbrev
Nedanstående personuppgift behandlas vid prenumeration av nyhetsbrev. Uppgifter lagras hos Mailchimp (https://mailchimp.com/).
– E-post

Övrigt

 • Personer har rätt att få tillgång till sina uppgifter och få felaktiga uppgifter rättade.
 • Personer kan ta tillbaka sitt samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få sina uppgifter raderade.

Mer info hos Datainspektionen