Red Cross World Sensation! Malaria finally defeated!

LEAKED: Proof the Red Cross Cured 154 Malaria Cases with MMS

Hjälpmedel

Nedan kan du räkna ut hur mycket du ska ha vid blandning.

Gör MMS (alt 1)

Gäller för natriumklorit 80%.
Blandningen ger 22.4% MMS.

Gör MMS (alt 2)

Gäller för natriumklorit 80%.
Blandningen ger 22.4% MMS.

Utspädning saltsyra (HCl)

Tillsätt denna mängd av ursprunglig saltsyra.
Tillsätt denna mängd vatten